Školy v NL a historie

Vznik školy 1907 - zdroj: Památník místního Odboru Národní Jednoty v Brně - Novém Lískovci k 30 výročí jeho trvání.  BRNO - Král. pole, Knihtiskárna Ant. Okáč, 1936 
Fotografie je pořízena z kopce Schutzberg v roce 1912 - škola je rohový barák (ulice Lesní a Rybnická), zdroj: Lískáček - Zpravodaj MČ Brno - NL. vydavatel - Rada MČ Nový Lískovec, číslo 5, 2004
dnešní fotografie místa, kde stála první česká škola v NL
Téměř ve stejné době jako česká škola vzniká škola německá na kopci Schutzberg - foto z roku 1912, zdroj: Lískáček - Zpravodaj MČ Brno - NL. vydavatel - Rada MČ Nový Lískovec, číslo 5, 2004
Vila na kopci Schutzberg (na Strážném vrchu) dnes
           
V roce 1912 byla slavnostně otevřena nová škola o třech třídách na dnešní ulici Zoubkově - vlevo škola v roce 1937, vpravo škola dnes, Zdroj: Lískáček - Zpravodaj MČ Brno - NL. vydavatel - Rada MČ Nový Lískovec, číslo 5, 2004