Vývoj území NL na mapách města Brna

Katastrální území brněnské aglomerace v roce 1890 - Ústřední archiv změměřictví a katastru.
Katastrální území brněnské aglomerace podle stavu v roce 1936 - Ústřední archiv zeměměřičství a katastru.
Katastrální území brněnské aglomerace v roce 1947 - Ústřední archiv zeměměřičství a katastru.
Katastrální území brněnské aglomerace a nové okresní hranice z roku 1960.
Katastrální území brněnské aglomerace po refofmě 1966/1969. Průběh hranic podle stavu v letech 1977/78. Mapový podklad: Základní mapa ČSSR 1:50 000, vydání 1977/1978. Kreslil Karel Kuča
Územněsprávní členění města Brna v letech 1979-1990
Územněsprávní členění města Brna od roku 1990
...
ZDROJ in: Kuča, K.: Brno. PRAHA, Baset, 2000, 644 s. ISBN 80-86-233-11-6