Rozsah zástavby 1850, 1919, 1960

Rozsah zástavby Brna k roku 1850. O. Vičar
Rozsah zástavby Brna k roku 1919. O. Vičar
Rozsah zástavby Brna k roku 1960. O. Vičar
...
ZDROJ in: Kuča, K.: Brno. PRAHA, Baset, 2000, 644 s. ISBN 80-86-233-11-6