Mapy z 18. a 19. stol.

1. Mapa okolí NL z let 1764 - 1768 - První vojenské mapování Moravy
2. Podle 1. vojenského mapování z 60. let 18. stol.
3. 1790 - odvozeno z Müllerova mapování
4. Území NL 1815
5. Z r. 1845
ZDROJE  Mapa 2 a 4 - Kuča, K.: Brno. PRAHA, Baset, 2000, 644 s. ISBN 80-86-233-11-6
 Mapa 1 - Vlastivěda Moravská, Země a lid, nová řada, svazek 1; Jaromír Demek - Václav Novák s kolektivem: Neživá Příroda, Brno 1992. in: Lískáček - Zpravodaj MČ Brno - NL. vydavatel - Rada MČ Nový Lískovec, číslo 5, 2004
 Mapa 3, 5 - Mapový fond geografie MU v Brně - Vydala, vypracovala Geodézie Brno v r. 1990