...

Novinky

...

Objekty v NL 24.05.06
V lese v okolí Nového Lískovce se nalézá mnoho zajímavých historických objektů. Zde je reportáž o tom jak je vidí David Varner. Pro doplnění. Nedaleko vyhlídky na Schutzberku, o které se zmiňuje David Varner, naleznete pozůstatky jiné vyhlídky na Brno, které patřily k hospodě na Schutzberku.  

......................................................................................................................................................................................................................

Historické fotografie první školy a první hospody v NL 24.05.06
Najdete zde několik snímků první školy a první hospody v NL a jejich vývoj po současnost.

...................................................................................................................................................................................................................

..

Cyklotrasa přes NL 27.04.06
Na webu http://www.cyklobrnowien.cz najdete podrobný popis a mapu cyklotrasy vedoucí přes NL. Jádrem cyklotrasy je přírodní park Bobrava. 20.04.05 jsem celou cyklostezku projel a vytvořil menší fotogalerii.

...................................................................................................................................................................................................................

..

Nový oficiální web Nového Lískovce 15.04.06
V březnu byli zprovozněny předělané oficiální stránky Nového lískovce. Najdete zde více informací a nové sekce. Mimo jiné např. dotazy starostce, či diskusní fórum. Určitě změna k lepšímu. Mé neoficiální stránky liskovec.unas.cz se proto budou zabývat především fotografiemi, které na oficiálním webu chybí. 

...................................................................................................................................................................................................................

..

Vzpomínky

..

V červnu 1903 přistěhovala se naše rodina do Brna a otec hledal ke koupi domek nebo stavební místo, ale nikde se mu jaksi nechtělo líbit. Až jednou v neděli byli jsme s otcem na Špilberku a rozhlíželi se po širším okolí Brna, zahlédli jsme za lesem směrem přes Staré Brno, ukryto  několik domků s červenými střechami. (dnešní pohled ze Špilberku) Hned jsme se tím směrem vypravili a když jsme prošli Čertovou roklí, otevřela se nám kotlina, věnčená se strany západní, severní i východní lesnatým návrším, které chrání dolinku proti studeným větrům, ale od jižní strany dává přístup slunci a teplým větrům. Na dolině políčka a loučky a ve vyšších polohách pod lesy roztroušeny ovocné stromy, místy ještě zbytky starých vinohradů. Na kraji vesničky pod mohutným ořechem uvítala nás vydatná čistá studánka a prostředkem malé osady protékal drobný potůček, který vytékal ze studánky pod planou hrušní až pod lesem, v nynější ulici Hybešově. (Nyní Kluchova)
V. Šindelář 

Když jsem v roce 1905 přišel do Nového Lískovce (tehdy se říkalo "malý Lískovec", protože čítal pouze 23 domků nedlouho postavených, ale dal jsem si na svoje firemní razítko udělat "Nový Lískovec", neboť jsem říkal, že může být Nový Lískovec jednou větší, jak mateřská obec Lískovec, byla to vlastně jenom malá kolonie roztroušených domků, zná v Brně jen několika málo lidem. Spojena byla s Brnem jen ubohou lesní cestou, hrbolatou, téměř neschůdnou.

Fr. Uherka
 Do roku 1896 byl kraj, na němž je nyní Nový Lískovec, divoce romantický, místy porostlý stromy a keři, místy to byly travnaté stráně. Studenti z Brna tu botanisovali, studovali a z blízkého pisáreckého lesa občas se sem zatoulal nějaký světoběžník, pobuda, postrašil pracující tu ženy a děti z Lískovce, takže nechtěli sem pak ani choditi. Proto pozemky tu měly malou cenu a jejich majitelé se jich rádi zbavovali. Tak si tu roku 1896 koupil pozemek dělník z Brna Ant. Hrazdira, nanosil si sem materiálu a vlastními silami si tu vystavěl malou a jednoduchou chaloupku, bez plánu a bez komisí. To byl první občan Nového Lískovce, jeho zakladatel.
J. Zoubek
.....
Zdroj:  Památník místního Odboru Národní Jednoty v Brně - Novém Lískovci k 30 výročí jeho trvání, Knihtiskárna Ant. Okáč, Brno - Král. pole 1936

...................................................................................................................................................................................................................

© Joro I 2005 - 2006 I ICQ 262-874-389 I webmaster IAktualizace 24.05.2006